Sådan betaler du

Regningen udsendes kun én gang årligt, hvilket sker i januar måned.

Benyt venligst den oplyste indbetalingslinje, når du laver indbetalingen.

Regningen dækker opgørelse over den gamle periode (1.1-31.12) samt a conto for den efterfølgende nye periode (1.1-31.12).

Regningen forfalder primo februar.

Det er en rigtig god idé at tilmelde betalingen via BetalingsService. Man skal ikke huske på betalingen, og overførslen sker på forfaldsdagen.

Tilmelding til BetalingsService kan ske ved henvendelse til egen bank eller via netbank.