Velkommen til Asserbo Vandværk

Asserbo Vandværk leverer vand til 2.203 forbrugere - hovedparten er sommerhuse i Halsnæs og Gribskov kommuner. Vandværket forsyner ejendomme indenfor området, der afgrænses af Ellemose Å og Arresø mod øst; Helsingevej 85 mod syd; Privatvej, Peter Jensens Vej, Paradisstien og Kattegat ved Stængehus mod vest og nord.

Asserbo Vandværk har 93 km vandledning og i 2022 udpumpede vi 85.669 m3 vand til forbrugerne.

Vandbehandlingen og udpumpning foregår på vandværket i skoven.

Vandet hentes fra tre 30-60 m dybe boringer i Tisvilde Hegn, og det gives en let behandling (beluftning og filtrering) og opsamles i rentvandsbeholderen på 300 m3 under vandværket. Herfra pumpes det direkte ud til forbrugerne ved et tryk på ca. 3,5 atm.

Vandværket har nødforbindelse til de to nabovandværker Baunehøj Vandværk i Gribskov Kommune og Asserbo By Vandværk i Halsnæs Kommune. På den måde kan vi hjælpe hinanden i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Ved driftsforstyrrelser udenfor almindelig kontortid overgår telefonen automatisk til omstillingsmuligheden "vagt". Herefter omstilles telefonen til vagthavende tekniker.