Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Regulativet er godkendt af Gribskov Kommune, som er vores tilsynsmyndighed.

Regulativ for Asserbo Vandværk