Mød din bestyrelse

Tonny Johansen, formand
Tonny har været formand for bestyrelsen siden begyndelsen af 2022. Tonny har haft sommerhus på Klitrosevej siden 2015. I sit arbejdsliv er Tonny rådgiver for bl.a. forsyningsselskaber omkring deres bestyrelsesarbejde og ledelsesforhold, ligesom han også har været rådgiver for statslige styrelser omkring drikkevand og kommunernes tilsyn med vandforsyningerne. Tonnys uddannelsesbaggrund er statskundskab. Det vigtigste for Tonny ift. Asserbo Vandværk er kvaliteten af vores drikkevand, forsyningssikkerheden og en fair pris.

Peder Schierning, næstformand
Peder har været næstformand siden 2022, og har i øvrigt været suppleant og senere medlem af bestyrelsen i AV siden 2021. Peder er gårdejer hos Grønnehavegård Besøgsgård. Har betydelig bestyrelseserfaring. Er med i OK´s bestyrelse fra 2019. Er med i bestyrelsen for Karsemose pumpelag siden 2007. Er talsmand i maskinmesterforeningen siden 2012. Er maskinmester og lastvognsmekaniker. Har været udstationeret 1 år i Kosovo. Bygget Haldor Topsøe anlæg primært i Kina i 5 år, arbejder med styring og regulering og vil gerne være med til at energioptimere ”vores vandværk”.

Knud Breum, kasserer
Knud har været kasserer siden 2022. Knud har siddet i vandværkets bestyrelse før, men forlod bestyrelsen i 2021 af private årsager. Blev valgt ind igen i 2022. Knuds erfaring omfatter 33 år som leder af materielgården i Hørsholm, herunder også vandforsyning.

 

Jan Nimb, bestyrelsesmedlem
Jan blev valgt som suppleant i 2022, og har deltaget aktivt i bestyrelsens arbejde siden. Jan har sommerhus på Reinhard Van Hauensvej. Direktør og ejer af softwarefirma med aktiviteter i de nordiske lande. Leverandør til primært store banker, forsikringsselskaber og virksomheder indenfor den finansielle og offentlige sektor. Har både praktisk og teoretisk viden om IT, herunder IT-infrastruktur og sikkerhedsproblematikker. Stor erfaring med forhandling og udfærdigelse af IT-kontrakter samt administration af virksomhed i SMV-segmentet. 

Preben Isaksen, bestyrelsesmedlem
Preben har haft sommerhus på Tvede Linds Vej siden 2007. Preben er uddannet civilingeniør og har fra 2002 arbejdet som konsulent, hvor han hjælper offentlige og private kunder med it-anskaffelser og implementeringer samt projektstyring og strategisk rådgivning. I bestyrelsen kan Preben bidrage med ledelseserfaring, risikostyring og planlægning og arbejde for et positivt og effektivt samarbejde mellem bestyrelsen, administrationen og andelshaverne samt et robust og effektivt vandværk. 

 

Lars Peter Jønsson, suppleant
Lars Peter blev valgt som suppleant i 2022, og har deltaget aktivt i bestyrelsens arbejde siden. Lars Peter har sommerhus på Piletoften og er folkeskolelærer. Har været tillidsrepræsentant i 20 år og har bestyrelseserfaring. Lars har taget en højere handelseksamen fra Hillerød Handelsskole i 1970`erne, og er folkeskolelærer på Melby Skole på 37. år, med linjefag i biologi, matematik, sløjd og håndværk og design. Lars Peter har i nogle år været skoleleder for en lokal aftenskole og har været kasserer i lystfiskerforeningen "Fiskeringen" siden 2013.