Forebyg rørsprængninger

Sådan forebygger du rørsprængninger i dit sommerhus
Hvis huset er uopvarmet i vinterhalvåret, bør I lukke for vandet i målerbrønden, herefter aftappes vandet fra rørene.

Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ved hovedhanen inde i huset, da den også bliver udsat for frostgrader.

Samtlige rør i boligen skal aftappes for vand. Her er afblæsning med trykluft en glimrende måde.

Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset, så alle rør holdes frostfrie. En tommelfingerregel er, at temperaturen ikke skal under 10-12 grader.

Aflæs vandmåleren, når du lukker sommerhuset.

Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand. Den bedste løsning er at fjerne maskinerne fra rum, hvor der er fare for frost. Eller I kan have lidt varme (10-12 grader) i de rum, hvor maskinerne står. Det er svært at tømme maskinerne helt for vand – især opvaskemaskinen. Alternativt kan der kommes lidt frostvæske i bunden af maskinerne.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?
Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.  

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?
Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt først dit forsikringsselskab og lav aftale vedr. en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt.

Hvad gør jeg, hvis vandmåleren er sprunget?
Har du en sprunget vandmåler, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud og skaden dermed begrænses mest muligt. Kontakt herefter vandværket, så kommer vi og skifter vandmåleren.

Vær opmærksom på din forsikring
Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.