Vedligehold din installation

Følg denne tjekliste så din installation vil være velfungerende i mange år.

  • Vandhane - husk at rense filteret jævnligt der hvor vandet kommer ud

  • Aflæs din vandmåler med jævne mellemrum og vær opmærksom på pludseligt øget forbrug

  • Uanset vandmålerens placering er det altid forbrugerens ansvar at vandmåleren er funktionsdygtig

  • Målerbrønden skal altid være tydelig afmærket og frit tilgængelig

  • Jo tidligere du sætter ind overfor en nedslidt vandinstallation med tærede rør, jo billigere er der for dig som forbruger, både økonomisk og sundhedsmæssigt