HUSK dette inden du forlader sommerhuset

Rettidig omhu
Hvis du forlader dit sommerhus i flere dage eller mere, så luk venligst for vandet. Vær omhyggelig idet der ikke gives refusion for vandspild.

Sådan gør du når du skal lukke af for vandet:
Du skal bruge ventilerne i målerbrønden til at lukke af for vandet, når du lukker sommerhuset af fordi du forlader det i flere dage eller mere. 

Når du åbner for vandet igen efter en længere afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.

Ved tømning af vandinstallationen for vinterperioden kan vi anbefale, at du henvender dig til en VVS-installatør.

Til eftertanke - inden uheldet er ude:
Ind imellem dukker der guld op af gemmerne. Sylvia har lavet et digt om netop det at lukke af for vandet - og ikke mindst om hvad der kan ske hvis man glemmer det.

Et sommerhus blev fyldt med vand - ejeren havde glemt at lukke for hovedhanen, og så kom frosten.

Et vandrør sprængt,
summa "summarum":
et hus forvandlet
til akvarium

Jeg var en torsk,
sa' husets herre.
Jeg måtte gi'
ham ret desværre.

Hvis ikke han
la'r huset tømme,
har han et sted,
hvor han ka' svømme.
SYLVIA