Driftsstatus:

10.01.2023 kl. 10.45 

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser i vandforsyningen, pga. manglende elforsyning til vandværket.

Venligst undgå opkald til vagten.

 

24.12.2022 OBS - vandforbruget er nu faldende

Tak til alle der har været opmærksomme og har undersøgt egne og andres installationer.

Glædelig jul.

23.12.2022 OBS - der opleves fortsat forhøjet vandforbrug

Der opleves fortsat forhøjet vandforbrug. 

De seneste døgn er vandforbruget gået fra 9 m3/t til 7 m3/t til i dag 6 m3/t (m3/t: kubikmeter i timen, 1 m3 svarer til 1.000 liter).

Det normale vandforbrug er 2 m3/t og det er derfor fortsat meget nødvendigt, at hver enkelt forbruger gør en indsats for at lokalisere vandspildet.

Orienter dig om våde pletter på egen grund og i nærområdet, kontroller og aflæs vandmåleren. 

Hjælp hinanden, i fællesskab kan vi meget hurtigere finde vandspildet. 

Husk at du som forbruger selv skal betale for vandforbruget.

 

22.12.2022 OBS - der opleves fortsat forhøjet vandforbrug

Forbrugere der ikke allerede har kontrolleret egen installation, inkl. målerbrønd bedes gøre det snarest.

Forbrugere der har lukket for vandet bedes også foretage kontrol.

Forbrugere der allerede i går har kontrolleret egen installation, inkl. målerbrønd behøver ikke gøre det igen.

Vi gør opmærksom på, at vandforbrug som følge af lækage i egen installation, inkl. målerbrønd, hæfter forbruger selv for. 

Der eftergives ikke for vandforbrug som følge af lækage i egen installation, inkl. målerbrønd.

Gør også gerne hinanden opmærksomme på ovenstående.

 

21.12.2022 OBS - vi oplever i øjeblikket forhøjet vandforbrug

Venligst kontroller egen installation, inkl. målerbrønd. 

Vandværket kan desværre ikke være behjælpelig med at kontrollere egen installation.

Sådan forebygger du rørsprængninger i dit sommerhus

Hvis huset er uopvarmet i vinterhalvåret, bør I lukke for vandet i målerbrønden, herefter aftappes vandet fra rørene.

Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ved hovedhanen inde i huset, da den også bliver udsat for frostgrader.

Samtlige rør i boligen skal aftappes for vand. Her er afblæsning med trykluft en glimrende måde.

Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset, så alle rør holdes frostfrie. En tommelfingerregel er, at temperaturen ikke skal under 10-12 grader.

Aflæs vandmåleren, når du lukker sommerhuset.

Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand. Den bedste løsning er at fjerne maskinerne fra rum, hvor der er fare for frost. Eller I kan have lidt varme (10-12 grader) i de rum, hvor maskinerne står. Det er svært at tømme maskinerne helt for vand – især opvaskemaskinen. Alternativt kan der kommes lidt frostvæske i bunden af maskinerne.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.  

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt først dit forsikringsselskab og lav aftale vedr. en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt.

Hvad gør jeg, hvis vandmåleren er sprunget?

Har du en sprunget vandmåler, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud og skaden dermed begrænses mest muligt. Kontakt herefter vandværket, så kommer vi og skifter vandmåleren.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.

 

----------------------------------------

Aktuelt:

22.12.2022

Nyhedsbrev nr. 17, læs mere her

 

Vandets hårdhedsgrad: 12 - middelhårdt vand.

 

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk