Asserbo Vandværk leverer vand til  2.160 forbrugere - hovedparten er sommerhuse beliggende i Halsnæs og Gribskov kommuner. Vandværket forsyner ejendomme indenfor området, der afgrænses af Ellemose Å og Arresø mod øst; Helsingevej 85 mod syd; Privatvej, Peter Jensens Vej, Paradisstien og Kattegat ved Stængehus mod vest og nord.

Asserbo Vandværk har 93 km vandledning og udpumpede i 2017 76.600 m3 vand til forbrugerne mod 74.800 m3 i 2016. Vandspildet faldt fra 15% i 2016 til 8% i 2017.

Asserbo Vandværk har aktiviteter på to adresser. Forbrugerhenvendelser kan rettes til kontoret, der administreres fra Baunehøj Vandværk (administrator Lone Maack) i Skærød ved Helsinge. Vandværket driver sammen med Baunehøj Vandværk teknisk tjeneste, som er placeret på Baunehøj (driftsleder Carsten Olsen).

Vandbehandlingen og udpumpning foregår på vandværket i skoven.

Vandet hentes fra tre 30-60 m dybe boringer i Tisvilde Hegn, og det gives en let behandling (beluftning og filtrering) og opsamles i rentvandsbeholderen på 300 m3 under vandværket. Herfra pumpes det direkte ud til forbrugerne ved et tryk på ca. 3,5 atm.

Vandværket har nødforbindelse til de to nabovandværker Baunehøj Vandværk (i Gribskov Kommune) og Asserbo By Vandværk (i Halsnæs Kommune. I tilfælde af driftsforstyrrelser kan vi således hjælpe hinanden.

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid vil der ved opkald til vandværkets telefon blive oplyst et telefonnummer til vagthavende tekniker.

20.2.2018             

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Tvede Linds Vej 29
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Telefonen er tilgængelig døgnet rundt

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk