Asserbo Vandværk leverer vand til 2.180 forbrugere - hovedparten er sommerhuse beliggende i Halsnæs og Gribskov kommuner. Vandværket forsyner ejendomme indenfor området, der afgrænses af Ellemose Å og Arresø mod øst; Helsingevej 85 mod syd; Privatvej, Peter Jensens Vej, Paradisstien og Kattegat ved Stængehus mod vest og nord.

Asserbo Vandværk har 93 km vandledning og udpumpede i 2018 96.453 m3 vand til forbrugerne.

Vandbehandlingen og udpumpning foregår på vandværket i skoven.

Vandet hentes fra tre 30-60 m dybe boringer i Tisvilde Hegn, og det gives en let behandling (beluftning og filtrering) og opsamles i rentvandsbeholderen på 300 m3 under vandværket. Herfra pumpes det direkte ud til forbrugerne ved et tryk på ca. 3,5 atm.

Vandværket har nødforbindelse til de to nabovandværker Baunehøj Vandværk (i Gribskov Kommune) og Asserbo By Vandværk (i Halsnæs Kommune. I tilfælde af driftsforstyrrelser kan vi således hjælpe hinanden.

Ved driftsforstyrrelser udenfor almindelig kontortid overgår telefonen automatisk til omstillingsmuligheden "vagt". Herefter omstilles telefonen til vagthavende tekniker.     

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk