I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1147 af 24.10.2017 er fastlagt hvilke og hvor mange vandanalyser, som vandværker af vores størrelse skal foretage.

Vandværket og bestyrelsen følger og vurderer nøje alle analyserede vandprøver for også i fremtiden at sikre vores høje drikkevandkvalitet.

Asserbo Vandværks analyseprogram gældende fra 1.1.2018 ser således ud:

                      

Måned

Hyppighed

Kontrol metode

Februar

Hvert år

Udvidet kontrol på vandværket

April

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbruger

Maj

Hvert år

Normal kontrol på vandværket

Juni

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbruger

August

Hvert år

Udvidet kontrol på vandværket

Oktober

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbruger

November

Hvert år

Normal kontrol på vandværket

December

Hvert år

Kontrol af  sporstoffer på ledningsnettet


Boringskontrol udføres hvert 4. år (2018, 2022, 2026 etc.)

Boring

Kontrol

Kontrol metode

DGU 186.443

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

DGU 186.534

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

DGU 186.536

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

                    

Alle de til GEUS indberettede analyser kan ses her:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83228                                  

 

 Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk