Alle andelshavere i Asserbo Vandværk (med aftapningsmulighed) har en målerbrønd med vandmåler, således at betalingen delvist sker efter målt forbrug.

En utæthed mellem måleren og huset vil bevirke, at andelshaveren kommer til at betale for mere vand, end der er brugt til ”fornuftige” formål.

Hvordan kan man se, om der er utætheder?

- Jordledning

Luk for stophanen. Løft så dækslet på målerbrønden af og se efter, om det lille stjernehjul bag glasset i måleren løber rundt. Hvis dette er tilfældet, er der en utæthed mellem stophane og målerbrønd, og en aut. VVS-installatør tilkaldes. På de nye fjernaflæselige vandmålere kontrolleres det aktuelle flow. Det aktuelle flow skal stå på 0000 m³/time.

- Husinstallation

Hvis stjernehjulet løber rundt, når alle haner er lukkede, cisternen er fuld og ovennævnte prøve af jordledningen er gennemført, må der være utætheder fra stophanen og ind i huset. På de nye fjernaflæselige vandmålere kontrolleres det aktuelle flow. Det aktuelle flow skal stå på 0000 m³/time. Også til dette arbejde skal De tilkalde en aut. VVS-installatør.

Praktiske oplysninger

Kontroller måleren jævnligt (både som helårs- og deltids-bruger) for at kontrollere, at forbruget siden sidste aflæsning/kontrol er rimeligt. Målerbrønden er frostfri så længe låget holdes på, og der ikke fyldes sand el. lign. ned  i brønden (der har været flere tilfælde). Der må gerne stå vand i brønden.

Måleren er en vådløber, dvs. der er og skal være vand i selve måleren. Det er således ikke en fejl, når man kan se vand bag ”målerglasset.”

Husk endelig, at vandværket altid skal have let adgang til målerbrønden; derfor dæk ikke måler-brønden med fliser el.lign. eller gør den utilgængelig på anden måde.

Udover at lukke for vandet ved stophanen og for vinterperiodens vedkommende udpumpe vandet i anlægget, så tilrådes det også – når huset skal være ”alene” i flere dage – at lukke for en af de to lukkemuligheder i selve brønden. Den ene – nærmest huset – er en ”arm”, der kan vippes op (åben) og ned (lukket). Den anden er et sort hjul, der sidder hvor vandet går ind i brønden.

Vi anbefaler, at der lukkes i brønden ved brug af det sorte hjul, som drejes. Når det tilrådes at lukke for vandet nede i brønden, skyldes det, at brugeren skal betale for det vand, der løber gennem måleren ved evt. utætheder.

 

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Tvede Linds Vej 29
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk