Alle andelshavere i Asserbo Vandværk (med aftapningsmulighed) har en målerbrønd med vandmåler, således at betalingen sker efter målt forbrug.

En utæthed mellem måleren og huset vil bevirke, at andelshaveren kommer til at betale for mere vand, end der er brugt til ”fornuftige” formål.

 

Hvordan kan man se, om der er utætheder ?

 

Jordledning

Løft låget på målerbrønden af, åben låget på vandmåleren og se efter, om der er flow i måleren. Det aktuelle flow skal stå på 0000 m³/time. Vejledning til måleren kan findes her.

 

Husinstallation

Hvis det aktuelle flow ikke er 0000 m³/time, når alle haner er lukkede, cisternen er fuld og ovennævnte prøve af jordledningen er gennemført, kan der være utætheder fra målerbrønden og ind i huset.

Til det fortsatte arbejde kontaktes forsikringsselskab og autoriseret VVS-installatør.

 

Praktiske oplysninger

Kontroller og aflæs måleren jævnligt for at kontrollere, at forbruget siden sidste kontrol/aflæsning er rimeligt.

Målerbrønden er frostfri så længe låget holdes på, og der ikke fyldes sand eller lignende ned i brønden. Der må gerne stå vand i målerbrønden.

Husk endelig, at vandværket altid skal have let adgang til målerbrønden; derfor dæk ikke målerbrønden med fliser, jord, buske eller lignende.

Udover at lukke for vandet og for vinterperiodens vedkommende udpumpe vandet i anlægget, så tilrådes det også – når huset skal være ”alene” i flere dage – at lukke for vandet.

Når det tilrådes at lukke for vandet i målerbrønden, skyldes det, at andelshaveren skal betale for det vand, der løber gennem måleren - også ved eventuelle utætheder.

Asserbo Vandværk eftergiver ikke vandspild, som følge af utætheder på egen jordledning (dvs. ledningen fra målerbrønd til hus).

 

Ansvarsfordeling:

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk