Når der er installeret en fjernaflæselig vandmåler, skal der ikke længere foretages en årlig indberetning af målerstanden.

Vandværket sørger fremover for elektronisk indberetning af målerstanden ved at køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren i målerbrønden eller fra den indvendige vandmåler.

Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at foretage jævnlig aflæsning af vandmåleren.

Nedenfor findes en vejledning  til brug af HYDRUS fjernaflæselig vandmåler.

Vejledning til fjernaflæselig vandmåler

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Tvede Linds Vej 29
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Telefonen er tilgængelig døgnet rundt

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk