Når der er installeret en fjernaflæselig vandmåler, skal der ikke længere foretages en årlig indberetning af målerstanden.

Vandværket sørger fremover for elektronisk indberetning af målerstanden ved at køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren i målerbrønden eller fra den indvendige vandmåler.

Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at foretage jævnlig aflæsning af vandmåleren.

Nedenfor findes en vejledning  til brug af HYDRUS fjernaflæselig vandmåler.

Vejledning til fjernaflæselig vandmåler

 

 

 

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk