Foreningen af Danske Vandværker - Forening der mest omfatter de små og mellemstore vandværker - http://www.danskevv.dk/

Dansk vand og spildevandsforening - DANVA. Forening der omfatter de største vandværker, fx kommunale værker, der forsyner større byområder med vand - http://www.danva.dk

Naturstyrelsen - Her ligger administration af vandværksområdet - http://www.naturstyrelsen.dk/

Miljøstyrelsen - Her ligger fx regulering af pesticider - http://www.mst.dk/

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS - Viden om grundvand - http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS - Database - Borejournaler, her kan man finde oplysninger om vandværkernes boringer, og om hvilken kemi der er i de grundvandsmagasiner, hvorfra vandværkerne indvinder vand - http://www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm 

05.11.2015

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Helsingevej 98B
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Tonny Johansen

Email: tj@asserbovand.dk