Regningen udsendes kun én gang årligt, hvilket sker i januar måned.

Regningen dækker opgørelse over den gamle periode (1.1-31.12) samt a conto for den efterfølgende periode.

Regningen forfalder primo februar.

Det er en rigtig god idé at tilmelde betalingen via BetalingsService. Man skal ikke huske på betalingen, og overførslen sker på forfaldsdagen.

Tilmelding til BetalingsService kan ske ved henvendelse til egen bank eller via netbank.

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Tvede Linds Vej 29
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Telefonen er tilgængelig døgnet rundt

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk