Bestyrelsen kan kontaktes på adressen:

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Søndersøvej 19
2820 Gentofte

E-mail. info@asserbovand.dk

Bestyrelsen pr. 18. juni 2021:

Formand: Klaus Petersen

Næstformand: Christian Kønigsfeldt

Kasserer:
Niels Peter Hansen                   

Sekretær: Vibeke Dalbro

Bestyrelsesmedlem: Peder Schierning

Suppleant: Daniel Hansen

Suppleant: Tonny Johansen

 

Overordnede retningslinjer for honorering af bestyrelsesmedlemmer

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde (udgivet af Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme februar 2018)

 

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Søndersøvej 19
2820 Gentofte
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Udenfor normal telefontid omstilles for akutte henvendelser

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

 

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk